Pikasoft Gél VC-121

Odporúča sa na čistenie povrchov a predmetov, ako sú dlaždice, umývadlá, toalety a sprchy. Vzhľadom k vyššej viskozite charakterizované dlhšou dobou trvania účinku, pretože pomalšie steká z vertikálnych povrchov. Výrobok je určený pre použitie v súkromných aj verejných priestoroch. Tiež sa odporúča pre povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.

Riedenie: priame použitie

 

 

Balenie: 1L
pH: 1,0

 

- Karta bezpečnostných údajov