Gastro Soft S VC-691S

Vysoko koncentrovaný tekutý prostriedok na umývanie vo všetkých druhoch priemysel-
ných umývačiek riadu.
Produkt má vysokú schopnosť rozpúšťať bielkoviny a sacharidy. To sa vyznačuje vysokou účinnosťou, aj pri veľmi znečistenom riade, ako napríklad usadeniny od čaju alebo kávy.
Produkt nie je penivý. Je ideálny pre mäkké, až stredne tvrdé vody. Výrobok neobsahuje
chlór.


Odporúčané dávkovanie:
1 až 7 ml tekutiny na pracovný cyklus, v závislosti od znečistenia riadu.

 

  

Balenie: 3L, 10L, 20L
pH: 12-13

 

- Karta bezpečnostných údajov