Gastro Klar VC-692 (oplach)

Nízko-penivý prostriedok na oplachy riadu v priemyselných umývačkách riadu. Zabraňuje
usadzovaniu vápenatých usadenín. Nezanecháva šmuhy, ani stekance. Zanecháva ideálny
lesk. Vyžaduje automatické dávkovanie.


Odporúčané dávkovanie:
Dávkovanie treba nastaviť od 0,5-1 ml na 1L umývacieho roztoku, v závislosti od tvrdosti vody.

 

  

Balenie: 3L, 10L, 20L
pH: 1-3

 

- Karta bezpečnostných údajov