Dezopol Med VC-410

Čistiaci dezinfekčný prostriedok na báze, kvartérnych amoniových zlúčenín s baktericidnými, fungicidnými a virucidnými účinkami. Zničí akékoľvek choroboplodné zárodky. V úžitkovej koncentrácii je bez zápachu, nemá negatívny vplyv na dezinfikované povrchy, nespôsobuje koróziu,
neničí sklenený, akrylový alebo lakovaný povrch.
POUŽITIE: Prostriedok je určený k dezinfekcii všetkých umývatelných povrchov. Doporučuje sa k použitiu v nemocniciach, školách, materských školách, ústavoch sociálnej starostlivosti, kozmetických salónoch, soláriach, potravinárskom priemysle a iných miestach s možnosťou vzniku infekcie. Má veľmi dobré umývacie vlastnosti.
SPÔSOB POUŽITIA:
V zdravotníctve: Pri vírusovom zápale pečene typuB a HTL V III/LAV HIV (AIDS), pri väčšej koncentrácii bielkovín na povrchu.

V potravinárstve: Roztoky pripraviť na báze studenej alebo vlažnej vody v príslušných koncentráciách pre odpovedajúci povrch.Predmety a podlahy umyť roztokom a nechať vyschnúť.

Riedenie:
od 0,75 do 5% (od7,5 do 50 ml koncentrátu na 1Ll vody).

 

Balenie: 1L, 10L
pH: 6-8

 

- Karta bezpečnostných údajov