Dezopol Med Complex VC-430

Tekutý , alkoholový prípravok s umývacími a dezinfekčnými účinkami, na základe kvartových amóniových zlúčenín. Má široké spektrum použitia: bakteriocidné vrátane Tbc, fungicídné v oblasti hubových kvasiniek. Vykazuje aktívne pôsobenie biocidných látok. V užívateľskej koncentrácii nemá negatívny vplyv na dezinfikované povrchy, nespôsobuje koróziu, neničí lakované povrchy.
Oblasť použitia:
Prípravok je určený na všetky povrchy odolné proti pôsobeniu vody. Doporučuje sa pre použitie v nemocniciach, školách, škôlkach, v domoch s opatrovateľskou službou, v potravinárskom priemysle a v miestach, ktoré sú vystavené možnostiam prenosu infekcií.
Spôsob použitia:
Bakteriocidné a fugicidné pôsobenie( pri vysokom stupni zaťaženia proteínmi )
Čas pôsobenia:1 minúta / Riedenie prípravku: 100 % Oblasť pôsobenia Tbc ( pri vysoko stupni zaťaženia proteínmi)
Čas pôsobenia:5 minút / Riedenie prípravku: 100 %
Prípravok k okamžitému použitiu: Dezinfikované povrchy najprv umyť umývacím prostriedkom. Čistený povrch najprv postriekať prípravkom a nechať pôsobiť ( expozičná doba) podľa doporučeného spôsobu použitia. Potom utrieť dezinfikovaný povrch do sucha. Povrchy, ktoré sú v styku s potravinami opláchnuť čistou vodou. Dezinfikované povrchy môžu byť bezprostredne použité pre proces dezinfekcie. Prostredie, v ktorom sa vykonávala dezinfekcia, nevyžaduje ventiláciu vzduchu.

Riedenie: priame pužitie

 
 

Balenie: 0,6L
pH: 5-7

 

- Karta bezpečnostných údajov