Dezopol VC-420

Prostriedok na umývanie a dezinfekciu technologických zariadení, stien, podláh, Preparát pôsobí antibakteriálne na testované kmene: tyčinkovej baktérie Pseudomonas aeruginosa NCTC 6749, tyčinkovej baktérie Eschericha coli NCTC 8196, tyčinkovej baktérie Proteus vulgari NCTC 4635, stafylokoky Staphylococcus aureus NCTC 4163.V úžitkových koncentráciách je bez zápachu, nepôsobí nepriaznivo na dezinfikované povrchy (nepôsobí koróziu, neničí lakované povrchy atd.)

Riedenie vodou v pomere:
- podlahy v zdravotníckych zariadeniach: 1:40 (z jedného litra prípravku sa dá spraviť 40 litrov pracovného roztoku)
- všeobecná dezinfekcia: 1:100 (z jedného litra prípravku sa dá spraviť 100 litrov pracovného roztoku)


 

Balenie: 1L, 10L
pH: 6-8

 

- Karta bezpečnostných údajov