Brudpur VC-242

Vysoko účinný prípravok k odstraňovaniu mastných nečistôt. Možno ho používať v domácnostiach a dielňach. Účinne odstraňuje kuchynské usadeniny, nečistoty z olejov a mazív. Predovšetkým sa odporúča k čisteniu častí strojov a motorov, pranie pracovných odevov a silne znečistených záclon, posteľného prádla v zdravotníctve. Môže sa používať aj na odstraňovanie šmúh od topánok. Vhodný na používanie v potravinárskom priemysle.

Riedenie:
pri bežnom čistení :od 1:20 do 1:200
pri veľkom znečistení: od 1:1 do 1:20
pri praní: od 1:100 do 1:1000

 

Balenie: 1L, 10L
pH: 12-14

 

- Karta bezpečnostných údajov