Vobest VC-244

Vysoko alkalický prostriedok s aktívnymi rozpúšťadlami špiny. Má veľmi dobré emulgačné vlastnosti, zvlášť užitočné pre čistenie v autoservisoch, závodných halách a iných priemyslových objektoch. Rýchle a účinne odstraňuje zaschnutú špinu, tukové a olejové zvyšky a sadze. Prostriedok sa odporúča použivať pre vysokotlakové čistenie kamenných fasád, zvlášť v podchodoch, tuneloch a staniciach metra. Môže sa používať na povrchy odolné proti rozpúšťadlám a alkalickým prostriedkom. Neodporúča sa používať na drevené povrchy, lamináty a koberce.

Riedenie:
Pri silnom znečistení 1-5% roztok (overiť stálosť farby čisteného povrchu).

Pri slabšom znečistení 0,5-1% roztoku.

 

Balenie: 1L, 10L
pH: 12-13

 

- Karta bezpečnostných údajov