Smelpol VC-440

Antibakteriálny prípravok, ktorý rozkladá škodlivé zlúčeniny sírovodíku pochádzajúceho z hnilobných procesov. Odstraňuje nepríjemné zápachy, zanecháva vôňu citrusu. Likviduje mikroorganizmy, rozpúšťa mastné nečistoty, odstraňuje oleje, vosky a bielkoviny. Odstraňuje tlačiarenské farby. Odporúča sa v kuchyniach, mäsiarstvach, hoteloch a reštauráciách. Môže byť použitý v čističkách odpadových vôd, na skládkach odpadov, útulkoch pre zvieratá a stacionárnych toaletách. Prípravok odstraňuje zápach spálenín.

Riedenie:
umývanie povrchov v kuchyniach (1:10), umývanie povrchov v toaletách (1:50),
odpadkové koše a kontajnery, smetiská (1:100)
vyčistenie odtokov (1:1000).

 

Balenie: 1L, 5L
pH: 7,0

 

- Karta bezpečnostných údajov